شرکت سنگاب آذرشهر

درحال حاضر محصولات این شرکت شامل بلوکهای سنگ خام و همچنین سنگهای تزیینی فرآوری شده به کشورهای اروپایی (آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و … ) و همچنین کانادا، روسیه، ترکیه، کشورهای آسیای میانه، عربستان و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده و نام پر شکوه ایران را همه جا با خود به همراه دارد.

محصولات شرکت سنگاب‌آذرشهر

معادن شرکت سنگاب‌آذرشهر

کارخانه تبریز

کارخانه های شرکت سنگاب‌آذرشهر